Valvettithurai.org
Facebook Youtube Twitter Youtube TSU
Home
About Valvettithurai
In Valvettithurai
News (தமிழில்)
News (in English)
Obituaries
Event Photos
Photos from us
Event Videos
Videos from us
VVT Information
Articles (தமிழில்)
Articles (in English)
Poems
Marine matters
Useful Links
About us
Readers Comments
Live Videos
Contact us
விளம்பரங்கள்
 
தமிழில் தட்டச்சு செய்வது எப்படி?
Typing in Tamil
 
ஊருக்கு உதவுவோம்
We help Valvettithurai
 
அழைப்பிதழ்கள்
 
திருமண அழைப்பிதழ்கள்
 
பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்
 
அறிவித்தல்கள்
 
தமிழகத் திருக் கோயில்கள்
Tamil Nadu Temples
 
Useful Links
World time finder
 
Event Photos
 
Photos from us
 
Event Videos
 
Videos from us
 
Tourist Places of Valvettiturai
 
Jaffna - Prominent Places
யாழ்ப்பாணத்தின் முக்கிய இடங்கள்
 
Vanni - Prominent Places
வன்னியின் முக்கிய இடங்கள்
 
East - Prominent Places
கிழக்கின் முக்கிய இடங்கள்
 
Up Country - Prominent Places
மலைநாட்டின் முக்கிய இடங்கள்
 
Tourist places of Southern Sri Lanka
 
Colombo & Suburbs - Tourist Places
கொழும்பின் சுற்றிலா மையங்கள்
 
Tourist Places of the World

News in English


Valvettithurai Sivan temple Holy bath festival held
Posted Date: 04/04/2015 (Saturday)     [photos]
Valvettithurai Sivan temple holy bath (‘Theertham’ in Tamil) festival held today morning at the site of temple's holy well. God’s idols were taken to the site of the well at about 0800 hours in the morning and holy bath lasted till about 1100 hours. Valvai Sri Vaitheeswarar emple’s annual festival is considered as one of the important events in Valvettithurai....
[Read more...]
Silambam - traditionally precised Martial art by Tamils (Video)
Posted Date: 04/04/2015 (Saturday)      [videos]
Silambam is a weapon-based martial art traditionally practiced by the Tamil community in Tamil Nadu and Northern Srilanka. Thus silambam was named after its primary weapon, the bamboo . Masters are called asaan (ஆசான்). There are 2 Asaans in Valvettithurai. One is late Sothisavam, while another is Mr.Sivagnanam, who has got Kalapusana award last year. The Video....
[Read more...]
Hundreds of devotees massed at VVT Sivan temple chariot festival
Posted Date: 03/04/2015 (Friday)     [photos]
The chariot (‘Ther’ in Tamil) festival of the historic Valvettithurai Sivan temple in Jaffna Peninsula was held today, where hundreds of devotees participated at the event. Having performed special Pooja in the morning, the Chariots commenced to underway in the long four sides outer roads of the temple at about 1100 hours and reached their destination at about 1130 hours...........
[Read more...]
Opening ceremony of Saraswathi statue held at Aliyavalai School
Posted Date: 27/03/2015 (Friday)     [photos]
Opening ceremony of newly made Hindu goddess ‘Saraswathi’ statue, which was designed and built by Valvettithurai based Mr.V.Rajendran, held at Aliyavalai C.C.Tamil mix School on 03.02.15. The event was headed Mr.K.Baskaran (Principal of Aliyavalai C.C.Tamil Mix School), where Mr.M.Chirrambalam (The former Principal of Aliyavalai C.C.Tamil mix School)...
[Read more...]
Palk Strait swimmer M.Navarathnasamy Statue opening ceremony held
Posted Date: 25/03/2015 (Wednesday)     [photos]
Palk Strait swimmer Mr..Muruguppillai Navarathnasamy’s statue opening ceremony was held today at Thondamanaru, Srilanka. The memorial statue, which is built at Thondamanaru junction – adjacent to the Thondamanaru lagoon, was declared open by Mr.I.Jeyaseelan, Divisional Secretariat of Point Pedro, at about 1030 hours. Mr.Ramachandran (elder son of Navarathnasamy), villagers and well wishers participated at the event, which was live telecast by ‘Dan TV’....
[Read more...]
Obituary Notice - Mrs.Rajasundareswary.Kandasamydurai
Posted Date: 18/03/2015 (Wednesday)     [photos]
Obituary Notice - Mrs.Rajasundareswary.Kandasamydurai
[Read more...]
Temples in Valvettithurai
Posted Date: 12/03/2015 (Thursday)     [photos]
Number of Photos shown below witness worship of the people of Valvettithurai (also called VVT), which is extremely enthusiastic about religious matters since long ago. Over 30 temples, greatly differ in sizes, including two Churches, are found within the one-time densely populated war torn Valvettithurai city area. Reconstructing of couple of temples were being rising from...
[Read more...]
Wedding ceremony held at sea of Valvettithurai, Srilanka
Posted Date: 06/03/2015 (Friday)     [photos]
It is for the first time in Jaffna Peninsula of northern Srilanka to have a marriage ceremony out at sea. The couple, Baheerathan and Banumathy, who are studying their higher studies in Jaffna, wedded after one year engagement, at sea of Palk Strait, just opposite to revady beach,Valvettithurai. The wedding had taken place at a locally made tiny pleasure craft, which is...
[Read more...]
Jaffna lagoon attracts migrated birds
Posted Date: 03/03/2015 (Tuesday)     [photos]
Hundred of migrated birds were seen yesterday in Vallai – part of nation’s longest lagoon. Birds from different continents and other parts of Srilanka are travelling to Jaffna annually, viewing its tropical climate throughout the year. Furthermore the topography of the longest Jaffna lagoon (Chundikkulam – Thondamanaru lagoon) appears to be providing suitable shelters to the..
[Read more...]
Ariyakulam - Does it add the rich look to our Jaffna City?
Posted Date: 28/02/2015 (Saturday)     [photos]
Photos show ‘Ariya Kulam’, a deserted tank located in the heart of Jaffna town, along the Point Pedro – Jaffna road (AB 20) Srilanka. Ariya Kulam now neither add the rich look to this historical city nor useful for irrigation. No any renovation has been made to this abandoned tank in the past, except ‘Shramadana’. Thank tank has got a length of 900 meters....
[Read more...]
No coaching, No rehearsal; wonder how devotees performs snake dance – Video
Posted Date: 26/02/2015 (Thursday)      [videos]
Video shows a commonly seen devotional snake dance performed during the annual festival of Valvettithurai Sri Muththumariamman temple on last year, 2014. The 9th day festival called ‘Snake festival’ attracted many devotees, where couple of devotees dance themselves to the instrumental songs performed by ‘Thavil’ and ‘Nathaswaram’ Artists....
[Read more...]
Abandoned former LTTE supporter hospitalized in Valvettithurai
Posted Date: 24/02/2015 (Tuesday)     [photos]
An abandoned former supporter of Liberation Tigers of Tamil Elam (LTTE), Mr.Venkadasalam Arumaichandran (60) has been hospitalized at Valvettithurai district hospital today. Mr.Arumaichandran, who was living in a damaged abandoned building at Valvettithurai junction, was found to be in an almost unconscious state today morning and transferred to the hospital by an.....
[Read more...]
“Let us protect our right to access clean drinking water” Open invitation for awareness campaign
Posted Date: 12/02/2015 (Thursday)    
Place: Near Commercial Bank, Galle Road, Wellawatte, Colombo 06 Date : 15th February 2015 Time: 9.00am - 11.00am
[Read more...]
Another forgotten hero of Valvettithurai
Posted Date: 08/02/2015 (Sunday)     [photos]
Article written below in Tamil by A.Athiroobasingam, details out – a forgotten hero – Mr.Yogarathnarasa, who made a record of floating on the surface of the water by tying his hands and legs on 28.03.1980. He has made record of 72 hours at Revady beach of Palk Strait, Valvettithurai, Jaffna, Srilanka. Number VIP’s including Guinness Record Holder Mr.Ananthan.....
[Read more...]
Right way to phone
Posted Date: 07/02/2015 (Saturday)    
Very often we hold our phone between neck and shoulder during the conversation, keeping the neck tilted to one side or the other when our hands are engaged in some other task. While doing this, we may not realise that it is very bad for the neck, back and shoulder and could lead to strained muscles. If our job requires us to spend considerable time on the phone......
[Read more...]
Video - Sangupiddy Bridge on Mannar – Pooneryn - Karativu (A32) Road
Posted Date: 04/02/2015 (Wednesday)      [videos]
Video shows Sangupiddy Bridge (Also called Changkupiddy Bridge) on Mannar – Pooneryn - Karativu (A32) Road is a road bridge across Jaffna Lagoon in northern Sri Lanka. It connects Sangupiddy in Kilinochchi District to Karaitivu in Jaffna District. It is one of only two road bridges connecting the densely populated Jaffna Peninsula with the mainland, while.................
[Read more...]
Sivajilingam declares open Valvai community centre
Posted Date: 03/02/2015 (Tuesday)     [photos]
Opening ceremony of Valvai community centre held today on 3rd February 2015. The event was headed by Mr.Rathnakumar (President of the community centre), where Mr.M.K.Sivajilingam, member of Northern Provincial Council, participated as the Chief Guest. The community centre was declared open at about 1730 hours by Mr.Sivajilingam, who was then ....
[Read more...]
Car overturns at Valvettithurai
Posted Date: 02/02/2015 (Monday)     [photos]
A car travelled on KKS – Point Pedro has overturned near Orikadu, Valvettithurai, due to the engine failure. However all the four passengers including the driver, travelling in the car, have narrowly escaped with no injuries? The car that had the engine failure while underway had lost control and collided with tree prior overturning. Valvettithurai Police have visited ...
[Read more...]
Ravi proves again
Posted Date: 30/01/2015 (Friday)     [photos]
Valvettithurai based Mr.Nageswaran Ravi has been awarded as a best Cattle breeder in Jaffna district. He was awarded by Ministry of agriculture of Northern Province, during the ceremony of ‘Farmers festival’ held on 25th of January, at Vavuniya Urban council’s hall. Photo shows Mr.Ravi is rewarded by NPC Chief Minister Mr.C.V.Vikneswarn with certificate.....
[Read more...]
Vaiswa honours Capt.Siluvaithas
Posted Date: 30/01/2015 (Friday)     [photos]
Valvai seafarer welfare association (Vaiswa) has honoured Capt.Siluvaithas for his excellent services towards recruiting seafarers in the past. The event took place on 27th of January 2015 at the Valvettithurai modern market’s hall. Speakers, mainly from marine community spoken out about Capt.Siluvaithas’s recruiting services, especially what he tendered to Valvai...
[Read more...]
Video - Drive through fog in A9 road, Kilinochchi, Srilanka
Posted Date: 21/01/2015 (Wednesday)      [videos]
Video shows an unusual fog appears along the A9 Highway, somewhere near Kilinochchi of Northern Srilanka, where visibility becomes very poor.
[Read more...]
Arial view of Kites which beautified Valvettithurai Sky yesterday on Kite festival
Posted Date: 16/01/2015 (Friday)     [photos]
Photos below show an Arial view of Kites which had beautified Valvettithurai Sky in Jaffna, during the Kite festival, organised by Valvettithurai Vikneswara Community Centre, by celebrating the 'Thaipongal'. The festival had commenced at 1430 hours and lasted till 1900 hours, where more than 60 Kites had participated in the Competition.
[Read more...]
Great Kite Festival - 2015 at Valvettithurai (Full events Photos are being attached)
Posted Date: 15/01/2015 (Thursday)     [photos]
About 60 kites of all shapes, colours, sizes with dimensions were setting the sky over beautiful Uthayasuriyan beach - one of the prominent beach at the Point pedro – KKS road. Prevailed North east monsoon which favored kites flying on beginning, had reduced her strength slightly at the later part, thus hindering some of the kites from flying to the blue sky.
[Read more...]
Taj Mahal gets first place in Kite competition held today
Posted Date: 15/01/2015 (Thursday)    
In the annual “Thaipongal” air kite festival organized by “Valvai Vikneswara community centre’, Taj Mahal - one of the symbol for love and which is one the wonders of the world has secured the first place in the great kite competition. It was interest to see lot youths were keen too see the Photographs with the winning Taj Mahal.
[Read more...]
Another religious cultural events at VVT, Tiny Vinayagar idioms are dissolved at sea today
Posted Date: 15/01/2015 (Thursday)     [photos]
Another religious cultural events collecting of tiny Vinayagar idioms, which were kept in the houses in the past one month is taking place at Valvettithurai now. On collection Vinayagar idioms, they will be dissolved at sea, near Orani, Valvettithurai.
[Read more...]
Kites beautify Valvettithurai Sky in Jaffna, Kites festival commences with more than 60 Kites (Photos are being attached)
Posted Date: 15/01/2015 (Thursday)     [photos]
Annual “Thaipongal” air kite festival organized by “Valvai Vikneswara community centre’ has soared with success in Valvettithurai, Jaffna today. The kite Kite competition, which had commenced in time at 1430 hours, have attracted mass crowd than last year, including other parts of Jaffna peninsula.. (Photos are being attached as the event goes)
[Read more...]
Valvettithurai Urban council is dissolved w.e.f 01.01.2015
Posted Date: 12/01/2015 (Monday)     [photos]
Valvettithurai Urban council is dissolved with effect from 01.01.2015. The decision has been taken by Northern provincial council Chief Minister C.M.Vikneswaran. Relevant Government Gazette notification, made under Chapter 255 of the Urban Council Ordinance, No. 67 of 1939 read with Section 2 of the Provincial Council (Consequential Provisions) Act, No....
[Read more...]
105 year old lady still walking in the garden in Jaffna, celebrates her birthday today (Photos and Video)
Posted Date: 10/01/2015 (Saturday)     [photos]  [videos]
Nadarsa Nallamma, who celebrates her 105th birth day today 10.01.2015, literate, speaks Tamil with few words of English, lives in a house which has surrounded by greeneries at Kerudavil, Thondamanru of Jaffna peninsula. Even though it is common to see persons of 100 years old in the different part of the world, it is uncommon to see a lady having passed 104
[Read more...]
Migrated birds are seen in Jaffna lagoons
Posted Date: 08/01/2015 (Thursday)     [photos]  [videos]
Video and Photos show birds which have migrated searching for food in Vallai region of Thondamanaru - Vallai road. Usually it happens twice in a year, i.e. during summer and north east monsoon (winter season of northern hemisphere). The birds are said to be travelling from a distance of thousands miles in search of food and warmer climate. Vallai is an open....
[Read more...]
First Video from Thondamanaru lagoon and its River mouth
Posted Date: 05/01/2015 (Monday)      [videos]
Probably this is the first Video shows the view of Thondamanaru, from its Lagoon. View includes famous Selvasannithi Murugan Temple, Sluice gate, new Bridge, remaining of the exploded old bridge, newly built water tank, River mouth etc. This area was a strategic point during the war between the Srilankan Government forces and Liberation tigers of Tamil Elam...
[Read more...]


கருத்துக் கணிப்பு - Poll
வாரம் ஒரு படம் - Weekly Photo
 இரண்டு குளங்களில் ஒன்று 
One of the 2 Ponds
இரண்டு குளங்களில் ஒன்று
One of the 2 Ponds
மேலும்... 
மரண அறிவித்தல்கள்
நாள்காட்டி
<<<Feb - 2018>>>
SunMonTueWedThuFriSat
    12
3
45678910
1112
13
14151617
18
19
20
21222324
2526
27
28   
மேலும்... 
 சூரிய உதயம்
 சூரிய அஸ்தமனம்
 சந்திர உதயம்
 சந்திர அஸ்தமனம்
ஆசிரியர் தலையங்கம்
வல்வையில் பொதுநிலங்கள் அதிகரிக்கப்படவேண்டும், திட்டமிடல் மேம்படவேண்டும் – (எமது தலையங்கம்)
மேலும்... 
தமிழ் பெயர்கள்
அம்பரன் - ஆகாயத்தான்
அம்பிகாபதி - சிவன்
அப்சன் - சந்திரன்
அதிகிருதன் - நீதிமான்
மேலும்...
மாதம் ஒரு காணொளி
Sangupiddy Bridge
சங்குப்பிட்டி மேம்பாலம்
மேலும்... 
அந்தியேட்டி
அழைப்பிதழ்கள்
நினைவஞ்சலிகள்
வல்வை பற்றி
வாரம் ஒரு பழங்கதை - விளம்பரங்கள் கூறும் பழங்கதை - வல்வையூா் அப்பாண்ணா
மேலும்... 
Planned
வல்வையின் பிரபல்யங்கள்
அதிரூபசிங்கம்
மேலும்... 
வல்வெட்டித்துறை அன்னபூரணி கப்பல்
Sailing Vessel "Florence C Robinson" of Valvettithurai
VVT Schools
VVT Temples
வல்வையின் வரலாறு
History of Valvettithurai
வயித்தியலிங்கப்பிள்ளை புலவர், வல்வெட்டித்துறை
First remarkable identity of Valvettithurai
வல்வை அம்மன் கோவில் இந்திரவிழா
Valvettithurai's famous festival
வல்வையின் கடலியல்
Shipping of Valvettithurai
வல்வெட்டித்துறை ஆழிக்குமரன் ஆனந்தன்
Guinness World Records holder V.S Kumar Anandan of Valvettithurai
வல்வையில் கலை இலக்கியம்
Art, Literature etc In Valvettithurai
வல்வையும் அரசியலும்
Political side of Valvettithurai
வல்வையில் இந்துத்துவம்
Hindutva in Valvettithurai