Valvettithurai.org
Facebook Youtube Twitter Youtube TSU
Home
About Valvettithurai
In Valvettithurai
News (தமிழில்)
News (in English)
Obituaries
Event Photos
Photos from us
Event Videos
Videos from us
VVT Information
Articles (தமிழில்)
Articles (in English)
Poems
Marine matters
Useful Links
About us
Readers Comments
Live Videos
Contact us
விளம்பரங்கள்
 
தமிழில் தட்டச்சு செய்வது எப்படி?
Typing in Tamil
 
ஊருக்கு உதவுவோம்
We help Valvettithurai
 
அழைப்பிதழ்கள்
 
திருமண அழைப்பிதழ்கள்
 
பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்
 
அறிவித்தல்கள்
 
தமிழகத் திருக் கோயில்கள்
Tamil Nadu Temples
 
Useful Links
World time finder
 
Event Photos
 
Photos from us
 
Event Videos
 
Videos from us
 
Tourist Places of Valvettiturai
 
Jaffna - Prominent Places
யாழ்ப்பாணத்தின் முக்கிய இடங்கள்
 
Vanni - Prominent Places
வன்னியின் முக்கிய இடங்கள்
 
East - Prominent Places
கிழக்கின் முக்கிய இடங்கள்
 
Up Country - Prominent Places
மலைநாட்டின் முக்கிய இடங்கள்
 
Tourist places of Southern Sri Lanka
 
Colombo & Suburbs - Tourist Places
கொழும்பின் சுற்றிலா மையங்கள்
 
Tourist Places of the World

s.v.Florence C Robinson ex அன்னபூரணியம்மாள் - வல்வெட்டித்துறையிலிருந்து அமெரிக்கா வரை lieutenant commander சோமசிறி தேவேந்திரா

பிரசுரிக்கபட்ட திகதி: 13/06/2013

இந்த சுவாரசியமானதும் ஏற்கக்கூடியதுமான விடயம் எனது பேனையிலிருந்து எழுதப்படவில்லை. அத்துடன் இக்கட்டுரையில் உள்ள விடையங்களிற்கும் நான் உரிமை கூறவுமில்லை .

இது வல்வெட்டித்துறையிலிருந்து ஐக்கிய அமெரிக்காவின் அட்லாண்டிக் கரைக்கு, ஒரு நீண்ட பயணத்தினூடாக பயணித்திருந்த, வல்வெட்டித்துறையில் கடைசியாகச் செய்யப்பட்டிருந்த பாய்மரக் கப்பல்களில் ஒன்றின் உண்மையான கதையாகும்.
 
மேலே கூறப்பட்டுள்ளவை s.v.Florence C Robinson ex அன்னபூரணியம்மாள் பற்றி ஒரு ஆய்வுக்கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவை.  Sunday  times பத்திரிகையில் Lieutenant commander சோமசிறி தேவேந்திர என்பவரால் எழுதப்பட்டுள்ள ஆய்வுக்கட்டுரையை, அப்பத்திரிகையின்  நிபந்தனைகளிற்கு  இணங்க  அப்படியே  கீழே  பிரசுரித்துள்ளோம்.
 
கட்டுரையில், வல்வெட்டித்துறை மற்றும் வல்வெட்டித்துறையின் அந்தக் காலக் கப்பல் கட்டுமானங்களின் முக்கியத்துவங்கள், வல்வெட்டித்துறை மற்றைய நாடுகளுடன் கொண்டிருந்த வணிகத் தொடர்புகள், கப்பல்களைச் செலுத்தியிருந்த தண்டையல்கள், அவர்களின் ஆங்கிலத்தின்  திறமை மற்றும் இந்துத்துவத்துடன் கூடிய ஆன்மிகம், வீரம், கலை, சுற்றுலா போன்ற பல விடயங்கள் பிரஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.
 
இனம். மொழி, மதம், இடம் என்று எல்லாவற்றாலும் மாறுபட்ட ஒருவரால், ஒரு ஊரின்  (வல்வெட்டித்துறை) பழைய வரலாற்றின் ஒரு பகுதியை தேடிக்காட்டியிருப்பது மெச்சப்பட வேண்டியவொன்று. 
 
சம்பந்தப்பட்ட கட்டுரை அப்படியே மறு  பிரசுரமாகின்றது.
 

“Westward ho!”

In the course of his research into Sri Lanka’s nautical culture, Lt. Cdr. Somasiri Devendra came across reference to a Jaffna Thoni, a traditional sea going cargo ship which had sailed to America. Here he relates its story

This fascinating account flows, alas! not from my pen, and I claim no authorship. But let me tell you of how I chanced upon the story. I found a copy of an old “Veerakesari” newspaper with a grainy photograph of a Jaffna Thoni in the National Archives but none of my Tamil friends could understand the classical Tamil in which it was written: not even the then Editor of the paper who helped me with my research.

I only gathered that the ship had been named “Annapoorani”, and that the picture was of her in the Suez canal. The rest of the article was about Velvettithurai: no more references to the ship.

Later, I learnt about the Thonis from James Hornell’s writings and photographs , and I stumbled upon an especially good photograph in the website www.imagesofceylon.com where a thoni is shown at the King’s Jetty, Colombo (identified by error as Galle Port).

Serendipitously, while I was trawling the net I came across a site devoted to Velvettithurai, http://valvainila.com/anna.htm and there, reproduced without comment, was an account of the voyage, as reported in the “Boston Globe”. I contacted it, identifying myself as a Sinhalese maritime historian. (I did not want to sail under false colours: if I had merely signed as “Devendra” I might have been luckier – but that’s conjecture). I asked for more information, but none was forthcoming. This is a pity, because the site had comments from relations of the crew: when I tried to access the site while composing this compilation, the site has disappeared and Google said “Oops! This link appears broken”.

But now, with the bit firmly between my teeth, I continued searching and came across a Blogsite, LankaNewspapers.com in which a senior member identified as “jacob99” had not only reproduced, but added to the account. I wrote in but unfortunately have not got the answers I am seeking.

The account I now reproduce here is basically that which appears in the first site mentioned, but with additional material from the second. My reason for reproducing all this is to open the eyes of Sri Lankans, and their friends, to a little-known aspect of our technological culture. Let me add that, to me, Sri Lanka is one and all who live here are brothers.

A Thoni in Colombo port. (Source: www.imagesofceylon.com

 

In 1999, I tentatively identified a shipwreck site, close off shore at Ambalangoda, as that of a thoni. Unfortunately the relevant authorities took no notice and a Fisheries harbour has been built on the site after a most cursory inspection by the Department of Archaeology: and thus, another link of our “glorious past” has slipped through our fingers. But that is another story.

Source: http://valvainila.com/ anna.htm

Annapooranyamal

The brigantine was re- christened as Florence C. Robinson in reference to Robinson and his amour Florence

VALVETTITHURAIs SEA FARERS -1
GLOUCESTER., Massachusetts USA. August 1, 1938.

We have folk stories and mythologies. And then, we have a history most people have either forgotten or are not aware of. This is a real- life story about one of the last sailing vessels built in Valvettithurai, making a long journey to the Atlantic Coast of United States. But, closer to home, these vessels made their home ports at Valvettithurai and Parithithurai ( Pt. Pedro).

Most of them, while being built and operated by sailors from Valvettithurai, were owned by the wealthy Chetty families from Tamil Nadu. The rest were owned by the Chetty traders who had settled in Valvettithurai since the opening of secure sea lanes in Indian Ocean by the Porthuguese (from Arab & Far Eastern pirates). (They might have been there since before Cholas time.)

Building and maintaining large ocean-going vessels in those days required a large sum of capital; it can be afforded by only few families who had already well established themselves as reputed trading families. These vessels, up to World War 2, plied the sea-routes the Tamils had used for centuries before. They made ports-of-call in South India, Vizhakapattinam to Cochin (occasionally even Calcutta), Rangoon, Far Eastern destinations, ports in Middle East (such as Aden). In Ceylon itself, they made frequent trips to Galle and ports in between. They carried rice, spices, roof tiles, timber (teak, sandalwood, etc), palmyra products, dried fish, tobacco products, etc.

In 1938, the ship Annapoorani was leading other sailing vessels in the annual parade of ships in Valvai Muthu-maariamman kovil’s theerthath thiruvizha. This practice continues up to today, now with fishing trawlers, vallams and fibre-glass boats. Annapoorani caught the eyes of a visiting wealthy American, William A. Robinson. It was a cargo vessel modeled on the popular British frigate-type ship; it was known for its speed and maneuverability. A wealthy young man from Ipswich, Massachusetts, who made his fortune in journalism, he decided that should have this vessel. Within the next 2- 3 months, his wishes were fulfilled.

The owner- family in Tamil Nadu sold it for a handsome price. The vessel sailed to Colombo with its Valvettithurai crew of 4 under Thundayal (chief of crew) Kanagaratnam Thampipillai. In Colombo, the brigantine was re-christened as Florence C. Robinson in reference to Robinson and his amour - Florence. The brigantine, once insured by Lloyds of London, set sail for Cyprus under Thampipillai’s command, (from) where it would come under the command of a captain from Gloucester. Gloucester was one of the busiest sea ports on America’s eastern coast; it was where the popular schooner-type of vessel saw its shape take place.

My own research on Annapoorarini (made) through (a) few trips to Gloucester, about 30 miles north of Boston, I have found old paper articles from Gloucester Times and Boston Globe. I’m thankful to a friend who helped me out in this venture, the enthusiastic people of Gloucester (particularly a Librarian) and the resources of (the) Boston Public Library. Even though all this took place two summers ago, I have allowed the paper articles and ship port- of- call registration documents to gather dust. Because of other obligations, I wasn’t able to follow on my research to ascertain the final status of Annapoorani.

(These words are those of the unknown writer of this article)

Voyage Ended by Brigantine

A Rare Spectacle Provided by Arrival from Ceylon. By Nat. A. Barrows Boston Globe, August 2, 1938

GLOUCESTER, Aug 1.Like a chapter straight from one of the Malay sea stories of Joseph Conrad, a picturesque crew of square-rigger sailors came reaching into port before a quartering breeze today aboard the 89-foot brigantine Florence C. Robinson – the last windship of her kind that, in all probability, will ever cross the Western Ocean under canvas alone. Bringing a tale of storms, doldrums, thirst, short rations and near collision, the trim little brigantine’s company of seven - a grizzled old Gloucesterman, five turbaned, be-skirted Ceylonese Hindus and a youthful, bearded American adventurer - tied up alongside a waterfront dock at noon, 50 days out of Gibraltar via Bermuda. The famous old fishing port, which has seen many a colourful arrival in its day, turned out, skippers, dorymen, tourists, for a sight that had not been seen in a hundred years, if then. Coast Guard lookouts flashed the word to town even as the vessel stood in the offing, her Hindus climbing the yards with a bare-footed agility that left the old- timers gasping in admiration.

Boats Greet Arrival

As she worked past Ten-Pound Island and stood up for the inner harbor, a score of boats raced out in greeting. From his home at Ipswich, her owner William Albert Robinson, famed author, explorer and sea rover, hurried down with his wife, in the Florence Crane. A steady slant on the inner quarter had sent the brigantine scudding up from Bermuda nearly a week ahead of the expected time. She has been two years reaching here from Ceylon, where she was built eight years ago on the lines of a British brig of war of the 1840 period. Robinson himself took her leisurely through the Indian Ocean and the Red Sea as far as Crete. Six Ceylonese from the seafaring town of Valvettithurai in Northern Ceylon, came out with her and only one has returned home. In March, Capt. Donald. A. MacCuish, of 5 Lookout St., one of Gloucester’s saltiest and best- known skippers, went over to Crete to bring her across the Atlantic.

Bad Storm Near Crete

"I’ve had 42 years at sea man and boy, but that storm we hit in the Mediterranean, just after we cleared Candia (in Crete) was one of the worst I’ve ever pulled through," Capt. Dan said today as he took his leisure on the poop deck, amid a salvo of greetings from ashore and harbor. “She’s a tidy little vessel, built of honest workmanship and good hard-wood, or we’d not be here to tell the tale. There we were, running under bare poles, with the seas breaking white over the bow and the day inky black like night. We were driven 250 miles off our course.” With him at that time were the six Ceylonese - "and a fine lot of men, too, if you treated them right and respected their religious beliefs."

At Gibraltar, Capt. Dan put in for water and supplies, and there he picked up a Connecticut youth of 20, Alexis Doster Jr. of Litchfield who had been roaming about Europe and the Near East for two years. At the instigation of the American consul, Capt. Dan signed young Doster (on) as a workaway.

Becalmed at Gibraltar

Doster told of the difficulty in getting away from Gibraltar. "We couldn’t get a spot of wind," he related, "and there we were, becalmed. The vessel’s kicker was out of order and we had to depend entirely on our sails. The skipper of a big American freighter agreed to give us a tow, but when some of the seamen saw our crew and saw we were flying the Stars and Stripes they shouted down vile remarks about a union crew. We got the tow, all right, but we had not cleared the harbor when the hawser broke suddenly - close to the freighters after deck. It is my opinion that this hawser was cut.We were four days drifting about the harbor before we could get a slant of wind to carry us out."

A Jaffna Thoni at anchor. (Source: Hornell)

 

Out in the Atlantic, Capt. Dan tried to stay with the trade winds and, for a while, made a good passage, although the brigantine never reached the 18- knot speed Robinson found one day in the Red Sea when he was coming out from Ceylon. The wind failed them in mid- ocean and for days on end they idled about.

Coleridge Paraphrased

"We were a painted brigantine on a painted ocean," said one of the Ceylonese, Sabaratnam who, with two others in the native crew, speaks English fluently. The water became too rusty for drinking. The food became low. Capt. Dan headed for Bermuda, carrying every inch of sail to catch whispers of wind. After 41 days, the Florence C. Robinson - which the owner named for his wife, and sailing companion - reached Hamilton, amid a reception that Capt. Dan will never forget. They got underway for Gloucester nine days ago and picked up a wind that did much to make up for the black days in the doldrums.

Making up for Nantucket Light, with a soupy fog clinging low, the brigantine had a narrow escape from being cut down by a transatlantic liner. Capt. Dan blew ........... blasts on his mouth foghorn and the crew in the yards, - ............( text couldn’t be deciphered). They could see the towering masts and even the sides of the big liner and there was little they could do in the absence of wind. She cleared the brigantine by yards and went on her way without a sign of recognition.

Doster Glad to be Back

Doster was the first ashore today as the headlines caught on the bollards. "What a glorious feeling, what a sensation, to get my feet on American soil again," he exclaimed. "I’ve been all over Europe, and in Asia and the Near East, and this is the best thing I’ve seen in two years - a bit of the United States." The Ceylonese, first of their race to touch Gloucester in many years, glanced casually at the shore. They were more interested in making the brigantine ship-shape and in seeing their old friend and skipper, Robinson. When he appeared, they greeted him with the exultant excitement of children, shouting greetings long before he was aboard. Robinson took them ashore to see a lobster pound and they stared in fascination. But, they were eager to be back aboard their vessel. Robinson said the brigantine will "stay for a while" here, while she is being repainted and overhauled. He was not certain just when he will make a cruise in her, he said.

Old Salts Amazed

Until the vessel hauled out into the stream, a steady line of old Gloucester salts stood in wonder, gazing at the lines and exclaiming at her ironwood planking - teak and a native Ceylonese wood known as Margosa. "She is built to last 100 years, if not longer," said Robinson with a touch of pride. When he bought her two years ago she was named "Annapooranyamal" after a Hindu temple in Benares. This name is still indented on her side. She was originally schooner-rigged, but Robinson whose epic trip alone around the world in the Ketch Svaap stamps him as an authority, had her changed over to the brigantine along the lines of the old British brigs of war.

Doster, heavily bearded and bronzed by many suns, hastened to Boston for a meeting with his parents. His luggage bore legends that revealed he had been in recently in Franco territory. But, he dismissed that phase of his adventure." I’m back in the States now and there is nothing like it .... nothing that means more to an American." -- Thats it -- -

Names of the crew that landed in Gloucester

Kanagaratnam Thampipillai( 48)
Sinathamby Sithamparapillai (28)
Thamotharampillai Sabaratnam (28)
Pooranavelupillai Subramaniam (29)
Aiyadurai Ratnasamy (24)

Ceylon Brig Arrives After Long Voyage

Gloucester Times, August 2, 1938

Capt. MacCuish with Hindu Crew Presents Rare Spectacle – Light Winds Extended Trip to 80 Days.

A strange boat, a strange crew but, a well- known skipper, Capt. Duncan A. MacCuish, local master skipper, rounded Eastern Point yesterday noon, when the hermaphrodite brig Florence C. Robinson, with five Hindus handling sail, completed her 80- day passage from Candia, Isle of Crete, a distance of some 5000 miles. Her new owner, William Robinson of Ipswich and the wife for whom the boat is re-named, were at the Walen wharf to greet her. Before a half hour had passed, hundreds had gathered to catch a glimpse of what resembles the ghost of His Majestys Ship Bounty returning to the seas to haunt Cape Ann. As she passed the sch.(i.e.”schooner”) Gertrude L. Thebaud, it was as if east had met west in schooner design. Lumbersome as she looks, however, Capt. Norman A. Ross of the Marconi-rigged sch. Blue Dolphin (who) is (an) authority that the stranger can sail.

The Long Trip

Theirs’ was a long, crawling (trip)hindered by lack of wind, days of endless calm when the Atlantic was like a mill pond, a mirrored surface without a sign of any breeze. Capt. MacCuish left here by steamer for the island port to get the craft and bring her here. Her crew consisted of five Hindus from Jaffna, northern Ceylon, that little tea island south of India. The craft itself, a 90-foot affair, was built at Jaffna some nine years ago on the (lines of) whichever British man-o-war (that) hit into that area at the beginning of the 19th century. That model was the much the same as the Bounty on which a crew mutinied and became white settlers of Pitcairn Island. The natives have never changed the mould, and though larger ones are built, the sch. Annapoorani as it was known, is the popular (size for) cargo ship(s) plying their trade in the Indian Ocean. Her crew of Hindus has manned her from Ceylon to Burma, and to ports of India since her launching. She had dodged all manner of monsoons and stood the strong winds of those waters. Capt. MacCuish and his dusky quintet sailed from Candia, May 3, and were 31 days before touching at Gibraltar.

Here they took on an extra helper, Alexis Doster, Jr., of Litchfield, Conn., 20 years old, who had just completed a first-hand course of two years in European politics, and was glad to greet the Goddess of Liberty again. He had rubbed elbows with Nazi conquerors of Austria, had met self- assured fascists of Italy, and had swapped bullets with the Spanish Communists to the point that he was wearied of the whole mess and saw the wisdom in returning home again to get some more "book- larnin’." The boat hardly touched at Walens Warf before he reached over the rail, planked down his fist hard on the piles, and gleefully remarked, "America, it is really you!"

Left Gibralter June 8

Leaving Gibraltar June 8, they were 41 days reaching Hamilton, Bermuda. It was a slow passage with not enough wind stirring most of the time to ruffle a sail. They were equipped with a 50-horsepower Belinda marine engine but the engine had gone out of commission, six months before. Capt. MacCuish had provisioned for 30 days believing that would be plenty. The first month slipped by, however, and America was still on the far horizon. The skipper then headed the craft for Bermuda, and rationed out the food and drinking water. The Hindus cooperated by foregoing their daily habit of anointing their heads with fresh water in carrying out religious rites, and instead substituted salt water. It was a great sacrifice to them, but they knew their god would understand. That helped solve the water problem. The grub difficulties were much harder. Finally, they fell back on rice. They had a Hindu cook named Manian who knew rice inside and out. It became rice for breakfast, more rice for dinner and still more rice for supper, until yesterday. Capt. MacCuish vowed that if ever Mrs. MacCuish placed rice before him, he would "go off the handle." They landed safely at Hamilton even though ravenously hungry Doster could not get to the Princess hotel fast enough to surround himself with a thick, juicy steak splashed with onions. Capt. MacCuish himself soon got acquainted with some good food and Saturday, July 23, (and) the voyage was resumed to this port.

A First Rate Crew

(The) Capt. has had many experiences afloat in his long day. (He) had been in Bering waters, in the South Seas, globe trotted several summers in fine yachts, been skipper of craft during taking of moving pictures especially for the filming of the famed "Captain Courageous," and man and boy has wrung countless gallons of sea water from his oilskins. He has had all manner of crews, both good and bad, both those who can and do obey to a smattering of "sea- lawyers."

Religious observances at ship's bow. (Source: Hornell)

So when he says the Hindus made him a first- rate crew, they must have been capable. None of the five ever bothered about shoes or stockings, making the run of the ship in bare feet, even to climbing the rigging into the cross- trees of the top masts.

The skin between their toes had become hardened, yet flexible. None ever heard of oilskins or "sou’westers," and contented themselves with their native turbans as head- gear and "shorts" or pants with sweaters. They appeared to have one boss, a husky- bearded sailor who answered to the name of Pullai. He speaks English and of course, more fluently, his native tongue, Tamil, in which he would relay the skippers orders to the crew. Proud of his esteem, he saw to it that the other boys promptly obeyed orders. A rigid discipline could easily be observed aboard yesterday.

The Sacred Ash

Some of the Hindus sported a yellow dab on the forehead. The inquirer was informed that that dab was called the "sacred ash," and its presence bought their god, Siva, closer to them. Siva knew all personally who wore that mark, they said. A spot on the forehead is whitewashed, and then powdered, and the dab stuck on that spot. The Hindus who belong to a high caste in Ceylon. held their weekly worship on Friday night, their Sunday, by the way. Friday evening, they would gather in the forepeak of the vessel, scooch (?) around a lighted lamp, and chant their prayers of thanksgiving to Siva in a weird rite that was the more sincere in its emphasis.

The trip was their first voyage west of the Suez Canal. They were baffled by the fogs encountered in crossing the Atlantic. They had experienced light fogs in northern areas of the Indian Ocean, according to Pullai, but this fog was so thick that they felt as if "life was shutting" its doors to them, and lifting them to another world amid the clouds." Capt. MacCuish’s presence reassured them there was little danger. The Hindus are all British subjects and were allowed to land under custody of Robinson who was responsible.

A "Hermaphrodite Brig."

The dictionary gives the definition of a "hermaphrodite brig" as a “two-masted vessel square-rigged forward and schooner-rigged aft" which fits the description of the Florence C. Robinson to a "T." In Great Britain, this type of vessel is called a “brigantine”. The same dictionary in speaking about Tamils, as these Hindus call themselves, says "the Tamils are members of the most enterprising branch of the Dravidian race, mostly Hindus, though a few still are animists. They are numerous throughout South India and northern Ceylon. The language is the oldest, most cultivated and best known of the Dravidian languages. Modern Tamil uses an alphabet descended from the Brahmi character. The typical Dravidian is short, very dark, with plentiful and often wavy hair, and broad nose." Jaffna, the port from which these Hindus sail, and where the craft was built, is on the northern tip of Ceylon, separated from the southwest tip of India by the Gulf of Mannar.

Greeted by Tug

The first to sight the craft here was Carl. D. Hill, light keeper at Eastern Point, who relayed the news to the waterfront at 12: 45. A short while later, the tug Mariner, Capt. Loren A. Jacobs, steamed out to take the vessel in tow to the wharf as the sails were furled. Those who caught a glimpse of her as she rounded the Point were treated to an unusual sight. Another craft to speed out to her was one of Joseph Mellow’s party boats, having aboard Mrs. MacCuish, the skipper’s wife and their son. Capt. MacCuish received a thrill to once more greet his family after a three months’ absence. Vouching for her speed was Capt. Norman A. Ross of this port, skipper of the Marconi-riggerd auxiliary sch. yacht Blue Dolphin. Capt. Ross was in Massachusetts bay yesterday with the yacht owner and others aboard and happened to come abreast of the strange craft. The Dolphin using auxiliary power was unable to keep up with the brig even though the latter had only sail. Capt. MacCuish declared he would be willing to put the Robinson up against the Canadian champion Blue Nose in a race.

Reader’s comment

Source: “jacob99”s Homepage in LankaNewspapers.com.

Greetings from the USA.

My name is Donald MacCuish. My grandfather skippered the Florence C. Robinson from Crete to Gloucester, MA. I seek additional information on the ship before she was renamed, the voyage itself, and members of the crew. Ideally, I'd very much like to chat with descendants of the crew members. Any help would be greatly appreciated. Thank you very much.

Postscript

That is the story. But I can’t let it rest there. Nearly 70 years later, a warship built in America and purchased by Sri Lanka, repeated the voyage in reverse order. The US Coast Guard cutter, USCG Courageous was bought by Sri Lanka and a naval crew flew to Norfolk to take her over and acclimatize themslves with her. Then, the ship was commissioned SLNS Samudura, and sailed by her 90-man crew for Colombo which she reached six weeks later. This was the longest voyage undertaken by a naval ship, whether Ceylonese or Sri Lankan: the longest prior to it was the voyage by the minesweeper HMCyS Parakrama, to Japan way back in 1961. Since her arrival, Samudura has played her part in naval operations with distinction.

But I think that voyage should be the subject to be written up by someone who sailed aboard her.


 


பிந்திய 25 அன்னபூரணி:
Tahiti bound -அன்னபூரணியன் 2வது கடற்பயணத்தை ஆவணப்படுத்தும் அரிய புத்தகம்
பிரசுரிக்கபட்ட திகதி: 26/11/2013 (செவ்வாய்க்கிழமை)
Florence C Robinson ex அன்னபூரணியின் சரியான தரவுகள்
பிரசுரிக்கபட்ட திகதி: 23/11/2013 (சனிக்கிழமை)
அன்னபூரணி உட்பட்ட வல்வை கடலியலின் படத்தொகுப்பு
பிரசுரிக்கபட்ட திகதி: 06/08/2013 (செவ்வாய்க்கிழமை)
பத்திரிகைகளில் எமது அன்னபூரணியின் வரலாறு பற்றிய தகவல்கள் - ந.நகுலசிகாமணி
பிரசுரிக்கபட்ட திகதி: 05/08/2013 (திங்கட்கிழமை)
வல்வையில் வடிவமைக்கப்பட்டுவரும் அன்னபூரணி மாதிரிக் கப்பலின் வரைபடங்கள்
பிரசுரிக்கபட்ட திகதி: 31/07/2013 (புதன்கிழமை)
வல்வெட்டித்துறையிலிருந்து அமெரிக்கா வரை கப்பலோட்டிய தமிழர்கள் - திரு.ராஜகோபால்
பிரசுரிக்கபட்ட திகதி: 22/06/2013 (சனிக்கிழமை)
அன்னபூரணிக் கப்பலின் படங்களின் தொகுப்பு - Pictures of Florence C Robinson
பிரசுரிக்கபட்ட திகதி: 22/06/2013 (சனிக்கிழமை)
வல்வெட்டித்துறை முதல் அமெரிக்கா வரை கப்பல் ஓட்டிய தமிழர்கள் - S . அகத்தியர்
பிரசுரிக்கபட்ட திகதி: 22/06/2013 (சனிக்கிழமை)
அன்னபூரணியின் அமெரிக்கப் பயணத்தின் வைர விழா - உமா நகுலசிகாமணி
பிரசுரிக்கபட்ட திகதி: 22/06/2013 (சனிக்கிழமை)
இன்னுமொரு அன்னபூரணியா? வல்வையில் கப்பல் கட்டுவதற்கான தேவைகள் என்ன உள்ளன? பாகம் 2 - கலங்கரை விளக்கம்
பிரசுரிக்கபட்ட திகதி: 21/06/2013 (வெள்ளிக்கிழமை)
Valvettithurai Sea Farers - 1
பிரசுரிக்கபட்ட திகதி: 20/06/2013 (வியாழக்கிழமை)
Voyage ended by Brigantine - Florence C Robinson ex அன்னபூரணியம்மாள்
பிரசுரிக்கபட்ட திகதி: 18/06/2013 (செவ்வாய்க்கிழமை)
Florence C Robinson, Ex அன்னபூரணியம்மாள் - வல்வெட்டித்துறையிலிருந்து அமெரிக்கா வரை - 75 ஆவது ஆண்டு நிறைவையொட்டி ஓவியப்போட்டி
பிரசுரிக்கபட்ட திகதி: 13/06/2013 (வியாழக்கிழமை)
இன்னுமொரு அன்னபூரணியா? பாகம் 1 - கலங்கரை விளக்கம்
பிரசுரிக்கபட்ட திகதி: 13/06/2013 (வியாழக்கிழமை)
S.V.Florence C Robinson ex அன்னபூரணியம்மாள் - வல்வெட்டித்துறையிலிருந்து அமெரிக்கா வரை - 75 ஆவது ஆண்டு நிறைவு
பிரசுரிக்கபட்ட திகதி: 13/06/2013 (வியாழக்கிழமை)
கருத்துக் கணிப்பு - Poll
வாரம் ஒரு படம் - Weekly Photo
 இரண்டு குளங்களில் ஒன்று 
One of the 2 Ponds
இரண்டு குளங்களில் ஒன்று
One of the 2 Ponds
மேலும்... 
மரண அறிவித்தல்கள்
நாள்காட்டி
<<<Feb - 2018>>>
SunMonTueWedThuFriSat
    12
3
45678910
1112
13
14151617
18
19
20
21222324
2526
27
28   
மேலும்... 
 சூரிய உதயம்
 சூரிய அஸ்தமனம்
 சந்திர உதயம்
 சந்திர அஸ்தமனம்
ஆசிரியர் தலையங்கம்
வல்வையில் பொதுநிலங்கள் அதிகரிக்கப்படவேண்டும், திட்டமிடல் மேம்படவேண்டும் – (எமது தலையங்கம்)
மேலும்... 
தமிழ் பெயர்கள்
அம்பரன் - ஆகாயத்தான்
அம்பிகாபதி - சிவன்
அப்சன் - சந்திரன்
அதிகிருதன் - நீதிமான்
மேலும்...
மாதம் ஒரு காணொளி
Sangupiddy Bridge
சங்குப்பிட்டி மேம்பாலம்
மேலும்... 
அந்தியேட்டி
அழைப்பிதழ்கள்
நினைவஞ்சலிகள்
வல்வை பற்றி
வாரம் ஒரு பழங்கதை - விளம்பரங்கள் கூறும் பழங்கதை - வல்வையூா் அப்பாண்ணா
மேலும்... 
Planned
வல்வையின் பிரபல்யங்கள்
அதிரூபசிங்கம்
மேலும்... 
வல்வெட்டித்துறை அன்னபூரணி கப்பல்
Sailing Vessel "Florence C Robinson" of Valvettithurai
VVT Schools
VVT Temples
வல்வையின் வரலாறு
History of Valvettithurai
வயித்தியலிங்கப்பிள்ளை புலவர், வல்வெட்டித்துறை
First remarkable identity of Valvettithurai
வல்வை அம்மன் கோவில் இந்திரவிழா
Valvettithurai's famous festival
வல்வையின் கடலியல்
Shipping of Valvettithurai
வல்வெட்டித்துறை ஆழிக்குமரன் ஆனந்தன்
Guinness World Records holder V.S Kumar Anandan of Valvettithurai
வல்வையில் கலை இலக்கியம்
Art, Literature etc In Valvettithurai
வல்வையும் அரசியலும்
Political side of Valvettithurai
வல்வையில் இந்துத்துவம்
Hindutva in Valvettithurai